Parution du N°09 de la Revue ENSJSI

Télécharger le numéro 09 de la revue de la communication et du journalisme de l'ENSJSI: 
يمكنكم تحميل العدد التاسع من مجلة الاتصال و الصحافة عن طريق منصة 
المجلات العلمية الجزائرية ASJP
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/290